Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på sau og geit.

Sykdommer

Sykdommer på sau og geit

Skjema og maler

Flytting og transport

Andre skjema

Mer informasjon

Veiledere

Regelverk

Klagesaker

Rapporter