Godkjenning av identifikasjonsmerker til dyr

Dyrehelseregelverket krever at dyr av en rekke arter skal identifiseres ved hjelp av identifikasjonsmerker (for eksempel øremerker, vombolus eller injiserbar signalgiver (mikrochip)). Hensikten er å gjøre dyrene sporbare. Identifikasjonsmerkene skal i mange tilfeller være godkjent av Mattilsynet.

Publisert

På denne siden finner du som er produsent eller leverandør av identifikasjonsmerker til dyr, en oppsummering av reglene, en oversikt over identifikasjonsmerker som kan godkjennes til ulike dyrearter og kravene til koding av merkene.

Du finner også informasjon om godkjenning og koding av hvite og lakserøde øremerker som i visse tilfeller skal påsettes sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr i tillegg til identifikasjonsmerkene.

Søknad om godkjenning av visse identifikasjonsmerker

Hvis du ønsker å være produsent eller leverandør av identifikasjonsmerker til storfe, svin, sauer, geiter, hestedyr, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller fugler av papegøyefamilien, må du søke Mattilsynet om godkjenning av merkene.

Søknaden skal inneholde

 • opplysninger om virksomheten (navn, adresse, kontaktopplysninger)
 • opplysninger om identifikasjonsmerket (type, produktnavn/-betegnelse)
 • dokumentasjon for at identifikasjonsmerket oppfyller kravene i regelverket

Last ned skjema: Søknad om godkjenning av identifikasjonsmerke til dyr

Søknad om fornyet godkjenning av identifikasjonsmerker

Identifikasjonsmerker til storfe, svin, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som er godkjent før 21. april 2021, må godkjennes på nytt dersom de fortsatt skal kunne produseres/leveres til bruk i Norge. Overgangsbestemmelsen som tillot bruk av identifikasjonsmerker godkjent før 21. april 2021, utløp 20. april 2023. Ved søknad om fornyet godkjenning av et identifikasjonsmerke skal du bruke samme søknadsskjema som ved søknad om godkjenning av identifikasjonsmerker.

Søknad om godkjenning av hvite og lakserøde øremerker som skal påsettes visse dyr i tillegg til identifikasjonsmerkene

Ved søknad om godkjenning av hvite eller lakserøde øremerker, som i visse tilfeller skal påsettes sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr i tillegg til identifikasjonsmerkene, skal du bruke samme søknadsskjema som ved søknad om godkjenning av identifikasjonsmerker.

Registrering av godkjente merker i Merkeregisteret

Godkjente identifikasjonsmerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr skal registreres i Mattilsynets merkeregister. Det samme gjelder godkjente hvite og lakserøde øremerker, som i visse tilfeller skal påsettes sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr i tillegg til identifikasjonsmerkene. Registreringen foretas av Mattilsynet etter at godkjenningsvedtaket er fattet. Hensikten er å kunne tildele dyr identifikasjonsmerker som viser unike identifikasjonskoder. For å unngå at et dyr får samme identifikasjonskode som et annet som er i live på samme tid, er dessuten Mattilsynets vanlige praksis å ikke tildele samme identifikasjonskode til et nytt dyr før det har gått minst ti år.

Godkjente identifikasjonsmerker til hestedyr registreres ikke i Mattilsynets merkeregister. Inntil videre er det merkeprodusenten/-leverandøren som tildeler identifikasjonskoder til hestedyr. Mattilsynet vil på sikt vurdere om det er behov for et nytt system for dette, for å sikre at hestedyr tildeles unike identifikasjonskoder.

Tekniske spesifikasjoner for identifikasjonsmerkene

Identifikasjonsmerker må oppfylle en rekke tekniske spesifikasjoner for å kunne godkjennes.

Du finner de tekniske spesifikasjonene for identifikasjonsmerker til storfe, sau, geit, svin, dyr av kamelfamilien, hjortedyr og fugler av papegøyefamilien i vedlegg II til forordning (EU) 2021/520, som er gjennomført i landdyrsporbarhetsforskriften.

De tekniske spesifikasjonene for identifikasjonsmerker til hestedyr finner du i vedlegg I til forordning (EU) 2021/963, som er gjennomført i landdyrsporbarhetsforskriften.

Typer av identifikasjonsmerker som kan godkjennes

Her finner du en oversikt over identifikasjonsmerker som kan godkjennes til ulike dyreslag og hvilke kombinasjoner av disse som er mulige:

Oversikt over identifikasjonsmerker som kan godkjennes og mulige kombinasjoner (PDF)

Koding av norske identifikasjonsmerker

Individuelle koder

Identifikasjonsmerkene til storfe, sauer, geiter, hestedyr, dyr av kamelfamilien og hjortedyr skal vise dyrets identifikasjonskode.

For storfe, sauer og geiter skal dyrets identifikasjonskode være sammensatt av

 1. landskode (NO eller 578)
 2. dyreholds-ID til driftsansvarlig i fødselsanlegget (7 siffer) 
 3. individnummer (5 siffer. For sau/geit skal det første være lik siste siffer i fødselsåret.)

For dyr av kamelfamilien og hjortedyr skal dyrets identifikasjonskode være sammensatt av

 1. landskode (NO eller 578)
 2. de 8 første sifrene i produsentnummeret til driftsansvarlig i fødselsanlegget (8 siffer) 
 3. individnummer (4 siffer)

(Identifikasjonskoder som er sammensatt på denne måten kan i praksis ikke programmeres i elektroniske identifikasjonsmerker. Mattilsynet arbeider for å få løst problemet.)

For hestedyr skal dyrets identifikasjonskode være sammensatt av

 1. landskode 578 
 2. individnummer (12 siffer)

Identifikasjonsmerker til fugler av papegøyefamilien skal vise en alfanumerisk kode.

Anleggsnummer

I visse tilfeller kan identifikasjonsmerker til slaktelam og -kje vise det unike registreringsnummeret til anlegget der dyret er født. For identifikasjonsmerker til svin er det alltid krav om at merket skal vise det unike registreringsnummeret til anlegget der dyret er født. Dette er sammensatt av

 1. landskode (NO eller 578) 
 2. de 8 første sifrene i produsentnummeret til driftsansvarlig i fødselsanlegget (8 siffer)

Valgfrie opplysninger på identifikasjonsmerker

Identifikasjonsmerker til svin kan inneholde et individnummer. Dette må være atskilt fra og ikke kunne forveksles med eller vanskeliggjøre avlesning av det unike registreringsnummeret til anlegget der dyret er født.

Valgfrie opplysninger kan gis på innsiden av vanlige øremerker.

Restriksjoner på bruk av visse farger på øremerker

Fargen hvit skal kun brukes på

 • øremerker som skal påsettes sauer eller geiter i tillegg til identifikasjonsmerkene dersom dyrene er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge
 • øremerker som skal påsettes dyr av kamelfamilien eller hjortedyr i tillegg til identifikasjonsmerkene dersom dyrene er overdratt fra en annen driftsansvarlig og flyttet til et nytt anlegg i Norge

Fargen lakserød skal kun brukes på

 • øremerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som er importert fra tredjestater (land utenfor EØS)
 • øremerker som skal påsettes sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr i tillegg til identifikasjonsmerkene dersom dyrene er flyttet til Norge fra en annen EØS-stat

Koding av hvite og lakserøde øremerker

Det hvite eller lakserøde øremerket, som i visse tilfeller skal påsettes sauer eller geiter i tillegg til identifikasjonsmerkene, skal vise en kode som er sammensatt av

 1. landskode (NO eller 578)
 2. dyreholds-ID til ny driftsansvarlig (7 siffer) 
 3. individnummer (5 siffer. Det første skal være lik siste siffer i fødselsåret.)

Det hvite eller lakserøde øremerket, som i visse tilfeller skal påsettes dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, skal vise en kode som er sammensatt av

 1. landskode (NO eller 578)
 2. de 8 første sifrene i produsentnummeret til ny driftsansvarlig (8 siffer) 
 3. individnummer (4 siffer)

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forordning (EU) 2019/2035

Forordning (EU) 2021/520

Forordning (EU) 2021/963