Til hovedinnhold

Smitte frå mat og drikke

Råd til korleis du unngår matsmitte, og informasjon om smittestoff som forårsakar matboren sjukdom.

Meir informasjon