Til hovedinnhold

Salmonella

Salmonella er en bakterie som er vanlig hos fjørfe og gris, og som kan gi sykdom hos mennesker.

Publisert

De vanligste symptomene på sykdommen er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, og mellom dyr.

Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Det samme gjelder for Sverige, Finland og Island.

De fleste nordmenn som blir syke av Salmonella, blir smittet på reise i utlandet. Antallet sykdomstilfeller har gradvis gått nedover de tre siste årene, noe som kan skyldes at det nå er mindre Salmonella i fjørfebesetninger og egg i mange europeiske land.

For næringen

Håndtering Salmonella i kjøtt fra EU/EØS

Trygge frukt og grønnsaker er virksomhetens ansvar

Rapporter

Smittestoffer i sukkererter og vasket salat 2021

Kontroll av salmonella i tørkede produkter 2020

Kontroll av Salmonella i tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger 2019

Overvåkning og kontroll med Salmonella i levende dyr, ferskt kjøtt og egg

Lenker til andre

Salmonella (vetinst.no)