Til hovedinnhold

Håndtering av Salmonella i kjøtt

På denne siden finner du informasjon om Salmonella, hvilke krav vi i Mattilsynet stiller til virksomheter som håndterer kjøtt og hvordan vi følger opp dette.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Håndtering av kjøtt med påvisning eller mistanke om Salmonella 
  2. Tilbaketrekking etter funn eller mistanke om Salmonella i kjøtt
  3. Tiltak for fjerning av Salmonella
  4. Hva skjer med kjøtt med salmonella? 
  5. Hvem kan bruke kjøttprodukter laget av råvare med Salmonella? 

Se hvilke krav som gjelder for  verifikasjon av forsendelser av samhandlet kjøtt (salmonellagarantien)