Til hovedinnhold

Verifikasjon av forsendelser av samhandlet kjøtt – salmonellagarantien

I Norge har vi en svært lav forekomst av salmonella og vi har derfor fått en salmonellagaranti som stiller særskilte krav til virksomheter fra EU/EØS som vil sende kjøtt fra storfe og svin til Norge (samhandel).

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Krav om intern rutine
  2. Relevant dokumentasjon
  3. Prøvetaking

Slikt kjøtt skal følges av et handelsdokument som skal dokumentere at vilkårene i regelverket er oppfylt. Sverige og Finland har samme salmonellagaranti. 

Mattilsynet har erfart at avsendervirksomhetene i EU/EØS ikke alltid oppfyller kravene selv om kjøttet følges av utfylt handelsdokument. For å sikre mattryggheten skal derfor virksomheter i Norge kunne verifisere at forsendelser av samhandlet kjøtt oppfyller vilkårene i regelverket.   

Regelverk