Til hovedinnhold

Dyrevelferd

Dyr har eigenverdi uavhengig av den nytteverdien dei måtte ha for menneske. Dyr skal behandlast godt og vernast mot fare for unødige påkjenningar og belastningar.