Måker

Her gir vi svar på noen av de oftest stilte spørsmålene om måker. 

Faglig oppdatert

Måker er totalfredet i Norge. Det er forbudt å skyte eller fange måker, og det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. 

Dette gjør du

Hva gjør jeg dersom jeg finne en skadet eller hjelpeløs måke? 

Hvis du kommer over en måke som er skadet eller hjelpeløs, for eksempel har satt seg fast i noe, har du plikt til å hjelpe den etter dyrevelferdsloven. Det betyr at du skal hjelpe måken så langt du kan for å unngå at måken lider. 

Hvis fuglen er hardt skadd, for eksempel knekt vinge, og åpenbart ikke kan leve videre eller bli frisk, kan du avlive fuglen hvis du er i stand til å gjøre det forsvarlig. Du skal ikke avlive fuglen selv dersom det vil påføre den mer lidelse. Dersom du ikke selv kan hjelpe eller avlive måken, må du ta kontakt med kommunen eller ta måken med til en veterinær. Du kan også ta kontakt med politiet på tlf. 02800. Mattilsynet er ikke rette instans å kontakte om slike tilfeller. 

Viltnemnda i kommunene har ansvar for viltforvaltningen, men det er ulik praksis i de enkelte kommunene når det gjelder småvilt og fugler. Noen kommuner har lokale ordninger for innhenting av skadet fugl, andre ikke. Ta derfor kontakt med eller gå inn på nettsidene til din kommune for å høre om det finnes en lokal ordning for hjelp av skadet småvilt og fugl. 

Dersom du må ta måken med til en veterinær, avliver veterinæren måken uten kostnad for deg. Veterinærer har plikt til å yte nødhjelp for å unngå at fuglen lider og får økonomisk godtgjørelse fra staten for å yte nødhjelp til ville og eierløse dyr. 

Dersom du har hatt utgifter som var nødvendige for å hjelpe dyret, kan du kreve å få dem dekket av Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet om dette. 

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager syke eller døde måker? 

Ikke ta direkte på syke måker og la syke måker være i fred. 

Det er flott at folk ønsker å hjelpe syker måker, men det kreves kompetanse om både avliving og smittevern for å håndtere og avlive fugler som virker syke av f. eks fugleinfluensa.

Vi advarer privatpersoner mot å forsøke å gjøre dette. Det kan føre til ekstra stress for fuglene man forsøker å fange, det kan bidra til å spre eventuell smitte og man risikere å avlive fugler som faktisk kan overleve sykdommen.

Hvis du finner syke eller døde måker, og du mistenker smittsom sykdom (for eksempel fugleinfluensa), er det viktig at du varsler Mattilsynet. 

Les mer på denne siden: Døde eller syke fugler og andre dyr 

Hva gjør jeg dersom jeg finner eller ser en måkeunge som virker hjelpeløs? 

Måkeunger som går rundt på bakken er ikke hjelpeløse, i alle fall så lenge de ikke er i akutt fare. La dem være i fred. Foreldrene er sjelden langt unna, og de passer på.

Du bør unngå røre måkeungene, men legg gjerne til rette for at de kommer seg i noenlunde trygghet. Ved akutt fare, for eksempel midt i en trafikkert vei, har du plikt til å redde den. Ta den vekk fra faren og la den deretter være i fred.  

For ytterligere råd og veiledning om dette, kan du ta kontakt med birdlife.no

Hva gjør jeg med måker som skriker og støyer? 

Mange type dyr lager støy. Støy fra måker forekommer spesielt i hekkeperioden, som i størstedelen av landet er fra mai til midten av juni. Dette er noe vi må leve med. 

Se også: Måker som bråker? Dette kan du gjøre (miljodirektoratet.no)

Hva gjør jeg med måker som er aggressive? 

Mange type fugler og dyr kan være aggressive, spesielt i perioder der de beskytter ungene sine. Dette er naturlig adferd og noe vi må leve med. Gå unna områder der måkene stuper ned mot deg. Husk at det er forbudt etter dyrevelferdsloven å utøve vold mot måker og andre dyr. 

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager måkereir på upassende plasser? 

Det er forbudt etter naturmangfoldloven å skade reir, egg og unger. Det er også forbudt å flytte reir med egg og unger. 

Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene, og at de flytter til byer og tettsteder. 

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager måker som roter i søppel og dermed tiltrekker rotter og andre dyr? 

Det kan være en sak for renovasjonsetaten i kommunen, som må tømme offentlige søppeldunker ofte nok og også informere egne innbyggere om forsvarlig oppbevaring av søppel. Dersom problemet er stort, ta kontakt med din kommune. 

Kan jeg mate måker? 

Kommunene har forskjellige regler rundt dette. Noen har forbud mot mating av måker, andre ikke. Ta kontakt med din kommune for å høre hvilke regler som gjelder der du bor.  

I forbindelse med utbrudd av smittsomme sykdommer hos fugl, ber Mattilsynet om at du ikke mater ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette kan føre til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Les mer om fugleinfluensa

Kan man avlive friske måker? 

Måker er totalfredet i Norge. Jakt/avlivning av friske dyr hører inn under Miljødirektoratet. Ta kontakt med miljøetaten i egen kommune for å høre hvilke regler som gjelder.  

Hvor melder jeg i fra dersom jeg ser måker som blir plaget av mennesker? 

Måker er blant artene som er mest utsatt for hets, mishandling og ulovlig avlivning. Samtidig er flere måkearter sterkt truet, også "bymåkene". 

Dyrevelferdsloven sier at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det er forbudt å utøve vold mot måker og andre dyr. Mishandling av måker kan medføre straff. Dersom du ser noen mishandle måker eller andre dyr, ta kontakt med politiet eller Mattilsynet.