Døde eller syke ville fugler og andre ville dyr

Har du oppdaget døde eller syke ville fugler eller andre ville dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet. 

Faglig oppdatert

Skjema for innmelding av døde eller syke ville fugler og andre ville dyr ved mistanke om fugleinfluensa

Symptomer og testing

Symptomer på fugleinfluensa hos ville fugler og ville dyr vil variere utfra art, stadiet i sykdomsforløpet og virusvariant. De mest vanlige symptomene er at de er mindre sky/mindre redde for mennesker. I tillegg har de gjerne balanseproblemer, unormal vridning av hodet og fugler kan ha vanskeligheter med å fly. Ville fugler og ville dyr kan være smittet med fugleinfluensa selv om de ikke viser alle symptomene samtidig. Fugler kan også være smittet av fugleinfluensa uten å vise symptomer på sykdom.

Veterinærinstituttets nettsider kan du se videoer av fugleinfluensa hos havørn, ærfugl og måkefugl. 

De hyppigst rapporterte kliniske symptomer på syke rovdyr er sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse.

Mattilsynet vil vurdere om dyrene skal undersøkes for fugleinfluensasmitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. 

Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om dødt dyr, kan du anta at de ikke skal tas prøve av.  

Avliving av fugl

Kun personer som har tilstrekkelig kompetanse til det, bør avlive syke fugler.

Ved mistanke om fugleinfluensa skal Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)følges ved all håndtering.

I en situasjon med mange syke og døde ville fugler i et område, vil det ikke være praktisk gjennomførbart å avlive alle de syke fuglene.

Ferdsel i et slik område kan gi uro blant dyrene, noe som kan medføre en ekstra påkjenning og føre til mer smittespredning. Da vil det beste være å la fuglene få ro.

Fjerning av døde fugler på egen eiendom

Hvis du ønsker å fjerne en død fugl fra din egen eiendom, gjør slik:

Bruk engangshansker og munnbind, og vask hendene grundig med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen, skal kastes i restavfallet.

I områder med kjent eller mistenkt fugleinfluensasmitte:

  • Døde fugler kan ikke kastes i restavfallet.
  • Kontakt kommunen du bor i for å høre om de har en innsamlingsordning eller egne regler for håndtering av døde fugler.
  • Hvis kommunen ikke har en innsamlingsordning, kan fuglen graves ned. Følgende forholdsregler må tas:
    • Nedgravingen må ikke føre til forurensning eller andre skader.
    • Fuglene må graves så dypt at de ikke kan graves opp igjen av andre dyr.
    • Unngå nedgraving i myrområder eller nær bekker og vannkilder.

Se kart over hvor det er påvist smitte: Fugleinfluensa hos villfugl (vetinst.no)

I områder uten kjent fugleinfluensasmitte:

  • Døde fugler kan legges i en dobbel avfallspose og kastes i restavfallet. Merk, den skal aldri kastes i matavfallet.

Se flere svar til innbyggere om fugleinfluensa.