Til hovedinnhold

Varsle Mattilsynet

Ved å varsle hjelper du oss med å følge opp alvorlige forhold.

Nyttig å vite

Kan jeg være anonym?

Du kan sende bekymringsmeldinger anonymt, men det er lettere for oss å følge opp saken hvis vi kan kontakte deg. Hvis du vil være anonym, er det ekstra viktig at du gir oss all den konkrete og objektive informasjonen du har om saken.

Hva skjer når jeg har varslet?

Når vi mottar en bekymringsmelding, avgjør vi om og eventuelt hvordan saken skal følges opp. I vurderingen legger vi stor vekt på om meldingen inneholder tilstrekkelig konkret og objektiv informasjon, og om saken virker alvorlig.

Vi behandler mange saker, og vi har taushetsplikt. Du vil derfor ikke få noen informasjon om hvordan vi vurderer saken og hva vi gjør med den.

Kritikkverdige forhold

Klage på forhold i Mattilsynet

Du kan klage på 

  • medarbeidere fra Mattilsynet eller dyrevernnemndene som du mener har oppført seg kritikkverdig 
  • myndighetsmisbruk 

  • systemfeil ved tilsynsrutiner og oppfølging 

Vi behandler alle klager i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper. Du vil få tilbakemelding på klagen så snart den er ferdig behandlet. 

Du kan velge å være anonym, men da vi kan ikke gi deg noen tilbakemelding på klagen.
Gå til varslingstjenesten

Varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass

Du kan varsle hvis du mener at det foreligger mulige brudd på matloven eller dyrevelferdsloven på arbeidsplassen din. Eksempler kan være en slakteriansatt eller restaurantarbeider som vil varsle om at egen arbeidsgiver ikke driver i tråd med regelverket. 

Du kan velge å være anonym.

Gå til varslingstjenesten

Klage på forvaltningsvedtak

Hvis du vil klage på et  forvaltningsvedtak, skal du sende klagen skriftlig til Mattilsynet.

Kontakt Mattilsynet