Til hovudinnhald

Varsle om fisk og akvakultur

Meld fra om sykdom, dårlig velferd eller annet hos oppdrettsfisk, akvatiske dyr (villfisk).

For havbruksnæringen

For andre som ønsker å varsle