Til hovedinnhold
Klagesak

Tildeling av rotemateriale i fôrhekk og krav til strø i fødebinger

Griser fikk tildelt halm gjennom fôrhekker hvor spilene var for smale til at de fikk trynet gjennom for å dra ut tilstrekkelige mengder halm. I fødebingene var det ikke brukt nok strø. 

 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2023/58647 og 2023/58646
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Klagesaksenheten har behandlet to saker om grisers tilgang til rotemateriale. I begge sakene fikk grisene tildelt halm gjennom fôrhekker. I den ene saken var det også et spørsmål om det var tilstrekkelig mengde strø i fødebingene.  

Vurdering

Spørsmålet var om grisene faktisk hadde tilgang på rotemateriale. 

Klagesaksenheten mener at en forutsetning for at tildeling av halm gjennom fôrhekk skal være egnet, er at grisene får dratt ut nok halm til å rote i. I disse sakene var spilene for tette til at grisene kunne få trynet gjennom for å dra ut halm i tilstrekkelige mengder. Klagesakenheten konkluderte med at når grisene ikke får dratt ut nok halm, har de ikke tilgang til tilstrekkelig rotemateriale til enhver tid, slik forskriften krever.  

Kravet om tilgang til rotemateriale er et selvstendig krav som skal oppfylles uavhengig av dyrevelferdssituasjon i besetningen. Det ble påpekt at tilgangen til rotemateriale ikke kun skal forhindre dårlig velferd for grisene, men bidra til god helse og trivsel. Det var derfor ikke nødvendig for klagesaksenheten å ta stilling til om besetningen hadde utfordringer med halebiting.   

Også kravet om rikelig med strø i fødebingene er et selvstendig krav som skal oppfylles uavhengig av dyrevelferdssituasjon i besetningen. Dokumentasjon fra tilsyn viste at strøet ikke dekket hele gulvarealet, og at betongen var godt synlig. Klagesaksenheten vurderte at dette ikke var «rikelig» med strø slik forskriften krever. Når dokumentasjonen fra tilsynet viste at det ikke var brukt rikelig med strø, var det ikke nødvendig å ta stilling til om besetningen hadde en utfordring med liggesår eller skitne dyr på grunn av for lite strø.  

Konklusjon

Klager fikk ikke medhold i klagen sin.

Be om innsyn i sakene via einnsyn 2023/58647 og 2023/58646

Regelverk

Forskrift om hold av svin

§ 21. Rotemateriale

Svin skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med. Materiale som for eksempel halm, høy, sagspon, torv, tre(spon), jord eller en blanding av disse kan benyttes. Rotematerialet skal ikke bringe dyrenes helse i fare.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no