Endring av reglene om mosjon og beite for storfe som holdes bundet på bås

Publisert
Høringsfrist

Storfe som holdes bundet på bås, skal være på beite i minst så mange uker som kreves for å oppnå rett til beitetilskudd. Dyra skal være minst 16 uker på beite dersom 16 uker er vilkåret for tilskudd i den geografiske sonen som beiteområdet ligger i. Dersom vilkåret for tilskudd er at dyra er minst 12 uker på beite, behøver ikke dyra å være på beite lengre enn 12 uker.

Bestemmelsen om å sikre storfe i båsfjøs mosjon og fri bevegelse resten av året oppheves.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)