Til hovedinnhold

Regelverksutvikling

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk.

Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene finner du informasjon om regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet og fram til regelverket blir gjeldende. 

Dokumenter fra eldre regelverksprosesser kan du søke opp på einnsyn.no.

Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium, når muligheten til å påvirke er størst.

Slik er gangen i regelverksarbeidet

  • Møter, innspill, eventuelt nye møter
  • Ved behov bestiller Mattilsynet en risikovurdering
  • Forskriftsutkastet utarbeides og sendes på høring
  • Høringssvarene gjennomgås
  • Forskriften fastsettes og blir gjeldende
Velg tema
Høringer
Viser 35 regelverksprosesser
Publisert Tittel Høringsfrist
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - hørings av forordning (EU) 2024/398
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - høring av forordning (EU) 2024/398 (høringsfrist 26. april 2024)
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring - forslag til endringer i kosmetikkforskriften
Høring nr. 2 2024 - Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften
Høring: Prøvetaking - mykotoksiner og plantetoksiner- Endring for uttak av urter, teer og krydder
Høring - Endringer i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann
Høring - Forslag om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler
Listen over merkepliktige allergener oppdateres
Høring ny gjødselvareforskrift
Rensefisk, endring av akvakulturdriftsforskriften § 28
Høring nr. 5 2023 - Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Forordning (EU) 2023/1510)
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer - DON og T2/HT-2i mat
HØRING ENDRING AV ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN – bestemmelse av sluttpunkt til produksjon av visse gjødsel og jordforbedringsmidler
HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV DYREHELSEOVERVÅKNINGSFORSKRIFTEN - GJENNOMFØRING AV FORORDNING (EU) 2023/1798
Endringer i forskrift om plantevernmidler - om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler
Forslag til endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - høring av EU forordning 2023/1719 og 2023/1753 (Høringsfrist 14. mars 2024)
Høring nr. 1 2024 - Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften
Høring- Endring av fôranalyseforskriften
HØRING – ØKOLOGI - Nye regler for produksjon og merking av økologiske produkter, og nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland
Høring - forslag til endring av forskrift om ny mat
Informasjon - kommende endring av bestemmelser om sykdomsbekjempelse
Informasjon om fornying av plantehelseregelverket
Kriterier for listeføring av sykdommer hos akvatiske dyr i kategori G