Til hovedinnhold

Regelverksutvikling

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk.

Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene finner du informasjon om regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet og fram til regelverket blir gjeldende. 

Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium da muligheten til å påvirke er størst.

Du finner noen av prosessene på gamle nettsider

Frem til 01. januar 2024 vil du fortsatt finne regelverksprosesser på våre gamle nettsider: Regelverksutvikling.

Slik er gangen i regelverksarbeidet

  • Regelverksarbeidet settes i gang
  • Møter, innspill, eventuelt nye møter
  • Ved behov bestiller Mattilsynet en risikovurdering
  • Forskriftsutkastet utarbeides og sendes på høring
  • Høringssvarene gjennomgås
  • Forskriften fastsettes og blir gjeldende
Velg tema
Høringer
Viser 4 regelverksprosesser
Publisert Tittel Høringsfrist
Høring nr. 5 2023 - Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Forordning (EU) 2023/1510)
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer - DON og T2/HT-2i mat
HØRING ENDRING AV ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN – bestemmelse av sluttpunkt til produksjon av visse gjødsel og jordforbedringsmidler