Høring - Endringer i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter - økologiske plantesorter mv.

Publisert
Høringsfrist

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til endringer i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter på høring. 

De viktigste endringene er:
- innføring av bestemmelser om økologiske plantesorter
- regelrydding av vilkårene for godkjenning av plantesorter
- regelrydding av vilkårene for fastsettelse av sortsnavn.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)