Høring - forslag til endring av forskrift om ny mat

Publisert
Høringsfrist

Endringene gjelder oppdatering av unionslisten over ny mat (juni 2024). Mattilsynet sender med dette på høring et forslag til forskrift om endring av forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften).

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)