Endringer i forskrift om plantevernmidler - om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert
Høringsfrist

Endringene gjelder oppdatering av listen over aktive stoffer som kan inngå i plantevernmidler. Det vil si endring av godkjenningsperioder, regodkjenning og avslag på søknader om regodkjenning. Et av stoffene som regodkjennes er glyfosat. I tillegg gjelder høringen endring av ansvarlig EØS-medlemsland for vurdering av enkelte aktive stoffer.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)