Høring - Endringer i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet sender forslag til endring i forskrift 8. januar 2020 nr. 51 om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) på høring. Forslaget innebærer endringer i hvilke kommuner som tilhører de ulike kontrollområdene som forskriften omfatter (henholdsvis pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende sone), samt endringer i bestemmelsene om flytting av bier i perioden fra 1. mai til 10. oktober for disse områdene.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)