HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV DYREHELSEOVERVÅKNINGSFORSKRIFTEN - GJENNOMFØRING AV FORORDNING (EU) 2023/1798

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet – Hovedkontoret sender på høring forslag om endring av dyrehelseovervåkningsforskriften, som gjennomfører forordning (EU) 2020/689. De foreslåtte endringene av dyrehelseovervåkningsforskriften gjelder bestemmelser i forordning (EU) 2020/689 om relevant målpopulasjon ved overvåkning, utvidede muligheter for sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkningsdata, samt avklaringer av kravene til vedlikehold av sykdomsfri status for Newcastle disease virus (NDV) uten vaksinering ved sykdomsutbrudd.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)