HØRING - FORSLAG OM Å SLETTE RØYKAROMAENE SF-001 TIL SF-010 FRA UNIONSLISTA

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet sender med dette på høring forslag til endring av kommisjonsforordning (EU)…/… om sletting av røykaromaene SF-001 til SF-010 på EUs liste over røykaromaer oppført i forordning (EU) nr. 1321/2013, vedlegg.  Endringen som denne høringen gjelder, innebærer en sletting av røykaromaene fra EUs liste over røykaroma, men med en utsettelse på fem år for næringsmidler i kategori 1.7-ost og osteprodukter, kategori 8- kjøtt og kategori 9.2 (bearbeidet og 9.3 (fiskerogn). For alle andre produkter vil det være en utsettelse på to år.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)