Til hovedinnhold

Meldeskjema for tilbaketrekking av produkter

En virksomhet som får mistanke om mulig helsefare i mat eller drikke, skal umiddelbart varsle Mattilsynet og trekke eller kalle tilbake varen.  

Publisert

Dersom et produkt som må trekkes tilbake har nådd forbruker, har virksomheten plikt til å informere forbrukerne.

I tillegg vil Mattilsynet publisere en nettmelding om saken, men det fjerner ikke virksomhetens plikt til selv å publisere informasjon om tilbaketrekkingen via sine egne kanaler.

Tilbaketrekking av produkt betyr at virksomheten trekker produktet tilbake fra markedet, dert vil si fra grossistlager, butikker og liknende.

Tilbakekalling av produkt betyr at virksomheten ber forbrukerne kaste produktet, eller returnere det til butikken det er kjøpt.

Last ned meldeskjema (PDF)