Til hovedinnhold

Trikiner

Trikiner (Trichinella spiralis) er en parasitt som kan gi sykdommen trikinose. I Norge finnes trikiner kun sporadisk hos husdyr. Blant viltlevende dyr i Norge, er det derimot kjent at trikiner finnes. Man kan derfor ikke utelukke at det også kan finnes trikiner i viltkjøtt.

Publisert

Norge har en omfattende kontroll av trikiner. Hvert eneste slakt av svin og hest blir undersøkt for trikiner i kjøttet. Det skal også gjøres på alt oppdrettsvilt som kan bli smittet av trikiner. Villsvin og bjørn som skal omsettes som mat for mennesker, skal også undersøkes av Mattilsynet. Mattilsynet oppfordrer jegere til å få undersøkt alt slikt vilt, også det som skal konsumeres privat.

Trikiner drepes vanligvis ved frysing (-20º i 2 uker) og varmebehandling (68º), men fryseresistente trikiner kan forekomme i arktiske strøk.

Lenker til andre 

Trikiner – om parasitten (vetinst.no)

Norsk rødrev har ofte trikiner, men mindre skabb enn før (vetinst.no)