Til hovedinnhold

Listeria

Listeria er en bakterie som finnes nesten overalt i jord og slam og vegetasjon, i elver og tjern og i tarmen hos mange dyrearter. Den kan gi en sjelden men alvorlig infeksjon hos mennesker.

Publisert

Det må svært mange bakterier til for å gjøre friske folk syke, så det er gjerne personer i risikogrupper – som for eksempel gravide og personer med nedsatt immunforsvar – som blir syke av Listeria. Gravide og andre personer i risikogruppen, bør følge de forebyggende rådene gitt av myndighetene. Her i Norge er det 15–50 tilfeller i året.

Hvordan unngå smitte fra bakterien?

Det spesielle med Listeria er at den kan formere seg i kjøleskapstemperatur. Matvarer som har lang holdbarhet og som spises uten å bli varmet opp kan være smittekilder. Slike produkter kan være rakfisk, gravet fisk, røkt fisk, kokt kjøttpålegg og myke modningsoster og muggoster. Det hjelper ikke å fryse matvarene, men riktig varmebehandling av maten tar knekken på bakterien.

Hvilket ansvar har virksomheter?

Virksomheter som produserer, importerer, omsetter eller serverer matvarene, har plikt til å sikre at maten er trygg å spise. Dette skal de gjøre ved å sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem utrygge å spise. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger de kravene som står i næringsmiddelregelverket.

Listeria: Kriterier og metoder for å sikre trygg spiseklar mat

Andre lenker 

Retningslinje for tilsyn med Listeria monocytogenes i spiseferdige næringsmidler

Rapporter

Overvåking og kontroll av Listeria i spiseferdig sjømat 2021/2022

Listeria monocytogenes – vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper (rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø)

Listeria i sushi – vurdering av helseråd til gravide og utsatte grupper (rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø)

Tilsyn med Listeriatiltak i lakseslakteri i 2021 (tilsynsrapport)

Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter

EFSA-rapport om Listeria i mat 2013

Lenker til andre

Råd til gravide – Listeria (helsenorge.no) 

Listeria – om bakterien (vetinst.no)

Listeriose – veileder for helsepersonell (fhi.no)