Rapport

Analyser av Patogene Escherichia coli i spekepølser 2022

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 137 norske spekepølser for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier (STEC). Det var et funn av slike bakterier, men denne typen gir vanligvis ikke alvorlig sykdom hos mennesker. Selv om utvalget var lite, er konklusjonen at forekomsten av STEC i norske spekepølser er lav.

Publisert
Hva ble undersøkt?

137 norske spekepølser

Tidsrom
Prøvene ble innhentet i 2020 og analysert i 2021
Hva lette vi etter?

E. coli og sykdomsfremkallende STEC-varianter

Hva fant vi?

En positiv E. coli prøve. Denne var ikke av typen som vanligvis gir alvorlig sykdom hos folk, dvs. gode resultater. Rapporten kan leses på Veterinærinstituttets nettsider: Patogene Escherichia coli i spekepølser (vetinst.no)

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet