Rapport

Zoonotiske E. coli i norske kjøttvarer 2018

Det ble funnet Shiga toksin-produserende E. coli- STEC i to av 308 prøver.

Publisert
Hva ble undersøkt?

308 prøver av norsk kjøtt- og karbonadedeig fra storfe.

Tidsrom
Mattilsynet tok ut prøver i 2017. Analysene ble ferdige i 2018.
Hva lette vi etter?

Sykdomsfremkallende E. coli. De fleste typene E. coli finnes naturlig i tarmen og gjør oss ikke syke, det finnes imidlertid noen typer E. coli som kan gi alvorlig sykdom som Shiga toksin-produserende E. coli - STEC.

Hva fant vi?

Det ble funnet Shiga toksin-produserende E. coli- STEC i to av 308 prøver. Dette er et godt resultat. Rapporten kan lese på Veterinærinstituttets nettsider 

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fil
2019_OK_Patogene E. coli norsk kjøtt_Rapport_2018 (PDF)