Rapport

Shigatoksin-produserende E. coli i hvetemel 2021

Forekomsten av sykdomsfremkallende E. coli i hvetemel på det norske markedet er lav, viser Mattilsynets overvåkingsprogram. De analyserte prøvene utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden hvetemel som omsettes.

Publisert
Hva ble undersøkt?

151 prøver av ulike typer hvetemel. Alle prøver ble tatt ut hos detaljist. Undersøkelsen ble gjennomført fordi det har vært utbrudd av sykdom knyttet til mel og ferdiglaget kakedeig i utlandet. 

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Shigatoksin-produserende E. coli (STEC)

Hva fant vi?

Det ble isolert STEC fra tre prøver. Disse ble identifisert som STEC O187:H28, O155:H21 og O154:H31.

Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at forekomsten av STEC i hvetemel er lav. Selv om STEC kan forekomme, ble det i denne studien ikke isolert STEC som inneholdt virulensfaktorer assosiert med mest alvorlig sykdom eller STEC av serogruppene som er vanligst rapportert i forbindelse med sykdom.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
Shigatoksin-produserende E. coli i hvetemel 2021 (PDF)