Andre smittestoff

Her finn du ein oversikt over andre smittestoff som kan smitte frå mat, med lenkjer til dei relevante kunnskapsinstitusjonane.

Publisert

Bakteriar

Bacillus cereus

Bacillus cereus-infeksjoner (fhi.no)

Botulisme

Botulisme (fhi.no)

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens-infeksjon (fhi.no)

Histamin 

Histaminforgiftning (fhi.no)

Shigella

Shigella (vetinst.no)

Shigellose (fhi.no)

Stafylococcus aureus

Stafylokokkmatforgiftning (fhi.no)

Meticillinresistente stafylokokker (vetinst.no)

Vibrio

Vibrio- og Shewanellainfeksjoner (fhi.no)

Virus

Hepatitt A

Hepatitt A (fhi.no)

Norovirus

Norovirus (vetinst.no)

Parasittar

Trikinar

Trikiner (vetinst.no)

Cryptosporidiar

Cryptosporidiose (fhi.no)

Cryptosporidium og kryptosporidiose (vetinst.no)

Ekinokokkar

Ekinokokkose (fhi.no)

Revens dvergbandorm (vetinst.no)