Rapport

Smittestoffer i salat og krydderurter

Mattilsynet har i 2017-2019 gjennomført et treårig overvåkingsprogram med prøvetaking av salater og friske krydderurter som omsettes på det norske markedet. Prøvene ble analysert for utvalgte bakterier, virus og parasitter som er kjent for å kunne forårsake matbåren sykdom via forurensede frukt, bær og grønnsaker.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Det ble tatt ut 426 prøver av importert og norskprodusert salat og 154 prøver av importerte krydderurter. Prøvene ble undersøkt for E. coli som hygieneindikator, og for de sykdomsfremkallende mikroorganismene Salmonella, Cryptosporidium, norovirus og hepatitt A virus. Analyser for Cryptosporidium, norovirus og hepatitt A virus ble utført på litt under halvparten av prøvene.

Tidsrom
2017 - 2019
Hva fant vi?

Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, norovirus eller hepatitt A virus i noen av prøvene.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

Fil
Rapport_ Smittestoffer i salat og krydderurter 2017-2019 (PDF)