Til hovedinnhold
Rapport

Lentivirus (mædi og CAE)

Publisert

Overvåkingsprogram for lentivirus (mædi og CAE) 2020

Hva ble undersøkt?

Mattilsynets personell tok blodprøver av sau og geit på slakteri. Prøvene ble undersøkt ved Veterinærinstituttet.

Tidsrom
Hele 2020
Hva lette vi etter?

Vi lette etter lentivirus, et virus som forårsaker mædi hos sau og CAE hos geit (og sau).

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble 2927 sauebesetninger og 50 geitebesetninger undersøkt for lentivirus. Det ble ikke påvist lentivirus i noen av disse besetningene.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fil
Overvåkingsprogram for lentivirus (mædi og CAE) 2020 (PDF)

Overvåkingsprogram 2021 – Lentivirus (mædi og CAE)

Hva ble undersøkt?

Det ble tatt blodprøver av sau og geit for undersøkelse for antistoffer mot lentivirus.  

Tidsrom
Primært vår og høst 2021
Hva lette vi etter?

Vi leter etter antistoffer mot lentivirus. Dette viruset forårsaker mædi hos sau og CAE hos geit (og sau). Både mædi og CAE er en kronisk virussykdom. Det finnes ingen behandling mot sykdommen.

Hva fant vi?

I programmet for 2021 ble blod fra 3123 sauebesetninger og 52 geitebesetninger undersøkt for antistoffer mot lentivirus. Det ble ikke påvist mædi i noen av sauebesetningene, men det ble påvist CAE i to geitebesetninger. Hele rapporten kan du lese hos Veterinærinstituttet.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet