Til hovedinnhold

Mædi

Mædi er en sykdom som rammer sau. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Mædi

Mædi er en kronisk virusinfeksjon hos sau. Det finnes ingen behandling eller vaksine mot sykdommen.

Mædi er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

De fleste infiserte dyr viser ingen klare tegn på sykdom, og det er derfor vanskelig å oppdage sykdommen. Typiske symptomer på mædi er pusteproblemer som vedvarer og tiltar over tid. Noen dyr får kronisk lungebetennelse eller tørrhoste. Det er vanlig at smittede dyr får sekundærinfeksjoner og at de magrer av. Noen dyr kan få skader i jur og/eller ledd. 

Hvordan smitter sykdommen?

Mædi har lang inkubasjonstid, det vil si at det tar lang tid, opptil flere år, fra dyrene blir smittet til de blir syke. Smitte skjer oftest gjennom luftveiene ved tett kontakt mellom dyr, og gjennom melk fra søye til lam. Smitte via luftveiene krever nær kontakt i en lengre periode.

Det er alltid utfordrende å beskytte seg mot sykdommer med lang inkubasjonstid, slik som mædi. Det er derfor viktig å være «føre-var» og tenke smittebeskyttelse i det daglige arbeidet. Husk at de fleste sykdommer smitter før dyret viser tegn på sykdom.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mædi smitter ikke til mennesker.