Slik forbereder du prøvetaking i dyreholdet ditt

Det er viktig for driftsansvarlig, prøvetakende veterinær og for dyrene at prøvetakingen går effektivt og greit. Det er derfor avgjørende at du som driftsansvarlig gjør noen forberedelser før prøvetaking i dyreholdet ditt

Faglig oppdatert

Den driftsansvarlige skal legge forholdene til rette for at det kan tas prøver av dyrene. 

Nødvendig utstyr for å fange inn og fiksere dyrene skal være tilgjengelig, og nødvendig bistand skal ytes. Mattilsynet gir ikke kompensasjon for arbeidet med slik tilrettelegging.

Privatpraktiserende veterinær vil ta kontakt med driftsansvarlig og avtale prøvetaking og samtidig skissere forventninger til forberedelsene som må gjøres for at prøveuttaket skal gå effektivt.

Når får jeg svar på prøvene?

Det er mange prøver som skal analyseres. Veterinærinstituttet vil analysere prøver fortløpende etter hvert som de kommer inn. Det vil kunne ta noe tid for Veterinærinstituttet å analysere alle prøvene, men vanligvis vil prøvesvaret foreligge 1-2 uker etter prøveuttak.

Du som driftsansvarlig vil motta prøvesvar fra Mattilsynet, privatpraktiserende veterinærer mottar ikke dette. Husk å sende med kopi av svaret til alle som mottar sau fra deg.

Se hva som skjer hvis prøven viser smitte.

Slik gjør du

  • Sauene må være samlet på ett sted/stå i fjøset ved prøvetaking
  • Driftsansvarlig må på forhånd ha laget ei liste med individnummer over de sauene som skal prøvetas. Innkjøpte dyr merkes særskilt på lista
  • Driftsansvarlig må stille med nok folk til å få fram og holde sauene som skal prøvetas
  • Driftsansvarlig må ha klippet sauene i halsområdet på forhånd slik at halsåren er synlig/kan føles
  • Driftsansvarlig leser av øremerket manuelt eller med avleser. Si fra om første siffer i individnummeret ikke er fødselsår
  • Si også fra dersom sauen ikke er født på anlegget (innkjøpt).
  • Driftsansvarlig må ha et system for sortering eller merking slik at de som allerede er prøvetatt kan skilles fra de andre
  • Det bør være et sted der veterinæren kan sette prøvetakingsutstyr/papirer underveis i prøvetakinga
     

Regelverk

Forskrift om offentlig kontroll på matområdet

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625, artikkel 15