Hva skjer hvis det påvises mædismitte?

Dersom det påvises smitte på en eller flere sauer i anlegget ditt (saueholdet ditt), vil anlegget bli båndlagt. Det betyr at det ikke kan flyttes dyr inn eller ut av dyreholdet.

Faglig oppdatert

Anlegg som får påvist mædi og anlegg som har hatt smittekontakt med disse får restriksjoner fra Mattilsynet:

  • driftsansvarlig kan ikke flytte sau ut av eller inn i anlegget
  • dyr med påvist smitte slaktes

Restriksjonene oppheves først etter sanering, eller etter gjentatte prøvetakinger uten funn av smitte. Mange anlegg har fått opphevet restriksjonene, men ikke alle.

Se også retningslinja for lentivirus

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 22

Dyrehelseforskriften § 24