Registrering når du mottar sau eller geit

Driftsansvarlige skal innen en frist på sju dager melde opplysninger om flytting av sau og geit i Husdyrregisteret. 

Faglig oppdatert

Flytting av sau eller geit må registreres i Husdyrregisteret via Mattilsynets skjematjeneste. Eventuelle registreringer i Sauekontrollen (animalia.no) vil ikke bli registrert i Husdyrregisteret.

Disse opplysningene skal registreres i Husdyrregisteret ved flytting av sau eller geit:

  • mottakeranleggets registreringsnummer (produsentnummer). Dette er normalt den som er pålogget.
  • avsenderanleggets dyreholds registreringsnummer (produsentnummer)
  • antall dyr som flyttes
  • dato for flyttingen

Driftsansvarlige på både avsender- og mottakeranlegget skal registrere flyttingen.

Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Løsningen for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget skal rapportere er under arbeid.

Det er en forutsetning for flyttemeldingen at den aktuelle flyttingen er "lovlig".

Slik gjør du

Slik melder du fra om flytting

Driftsansvarlig på mottakeranlegget skal melde fra om flyttingen i Husdyrregisteret ved å logge seg inn i Mattilsynets skjematjeneste. 

Skjemaet heter "Forflytning av småfe mellom dyrehold", og du finner det under "Aktuelt".

Mattilsynets skjematjeneste