Til hovedinnhold

Artritt-encefalitt (CAE)

Artritt-encefalitt er en sykdom som rammer geit og sau. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

CAE påvises av og til hos småfe i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Artritt-encefalitt (CAE) er en kronisk virusinfeksjon hos geit. Sau kan også smittes. Dyrene som blir infisert med viruset er infisert resten av livet. Det finnes ingen behandling mot sykdommen.

CAE er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen kan føre til leddbetennelse, hjernebetennelse, jurbetennelse og lungebetennelse. Sau kan også smittes, men er ofte symptomfrie.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset smitter via råmelk / melk, spytt og nesekontakt. Smitte krever nær kontakt i en lengre periode, da viruset har liten evne til å overleve utenfor vertsdyret.

Den vanligste årsaken til spredning av smitte er inntak av smittede dyr i besetningen.  

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, CAE-virus kan ikke overføres til mennesker.