Krav til øremerking av sau og geit

Alle sauer og geiter skal øremerkes med merker som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også sauer og geiter i dyrehold som er hobbypreget.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av sau og geit
  2. Erstatningsmerker
  3. Øremerker skal være godkjent – ikke kunne endres eller forfalskes
  4. Merking ved overdragelse til ny driftsansvarlig
  5. Merking av importerte dyr

Se endringer