Smittesluse i anlegg med næringsrettet dyrehold

Driftsansvarlig for anlegg med næringsrettet dyrehold har ansvar for å forebygge smitte.

Faglig oppdatert

Driftsansvarlig i anlegg med næringsrettet dyrehold skal blant annet sørge for: 

  1. Smittesluse: En smittesluse skal hindre at smitte kommer inn i eller ut av området der dyrene dine holdes. Varmt og kaldt vann skal være tilgjengelig i smitteslusa. Tenk gjennom hvordan du kan utforme slusa slik at brukerne lett kan vaske hender og utstyr og ta på seg overtrekkstøy og sko. Under "Slik gjør du" ser du et eksempel på hvordan en smittesluse kan se ut.
  2. Egen dør/port for inn- og utlasting av dyr: Det må være en egen dør eller en port som brukes til å laste dyr inn eller ut. Dette kravet gjelder ikke for pelsdyr eller for dyrehold i driftsbygninger eller lignende som ble bygget før 1. januar 2020, og som ikke har blitt vesentlig ombygget etter 1. januar 2020. 
  3. En dør eller annen innretning som bare brukes av tankbilsjåfører som henter melk: Dette kravet gjelder bare hvis du driver med melkeproduksjon. 

Slik gjør du – smittesluse

Det er ingen fasitsvar for hvordan en smittesluse skal se ut. Det viktige er at den fungerer i praksis slik at besøkende ikke bringer smitte inn eller ut av dyreholdet ditt.

Eksempel på en smittesluse med ren og uren sone.
Eksempel på en smittesluse. Hentet fra Jørgen Rogne/Helsetjenesten for svin/Animalia

 

Regelverk

Dyrehelseforskriften