Til hovedinnhold
Søk

Melde om døde produksjonsdyr

Du som er driftsansvarlig for anlegg med produksjonsdyr skal melde om døde storfe, småfe og hjortedyr.

Faglig oppdatert

Meldingen er en viktig del av overvåkingen av alvorlige hjernesykdommer (TSE). 

Dette skal du melde fra om 

  • døde storfe over fire år
  • døde sauer og geiter over 18 måneder
  • døde hjortedyr (inkludert tamrein) over tolv måneder

Aldersgrensene over gjelder ikke når dyret har hatt endringer i atferd eller har mistet evnen til å bevege seg naturlig. Dette kan være tegn på hjernesykdom. Da må du ringe til Mattilsynet umiddelbart.

Slik varsler du

Varsle Biosirk Norge AS om du bor på et sted der de kjører. Biosirk sine sjåfører tar prøver når de henter kadaveret:

Varsle Biosirk Norge digitalt

Eller ring Biosirk sin kundetjeneste på tlf. 941 35 475.

Er du bosatt i Finnmark eller andre steder der Biosirk ikke kjører: