Melde om døde produksjonsdyr

Du som er driftsansvarlig for anlegg med produksjonsdyr skal melde om døde storfe, småfe og hjortedyr.

Faglig oppdatert

Meldingen er en viktig del av overvåkingen av alvorlige hjernesykdommer (TSE) som skrapesjuke og kugalskap.

Melding av døde småfe er i tillegg viktig dokumentasjon for deg som har småfe. Dersom du skal flytte eller selge småfe, må anlegget ditt være i TSE-klasse 3, dette er en av flere helsekrav som må være oppfylt før flytting. Du oppnår ikke denne klassen hvis du ikke melder fra om døde dyr.

Les mer om at TSE-klasse avgjør om du får selge småfe eller reglene som gjelder når du skal du flytte, kjøpe eller selge sau eller geit

Dette skal du melde fra om 

  • døde storfe over fire år
  • døde sauer og geiter over 18 måneder
  • døde hjortedyr (inkludert tamrein) over tolv måneder

Aldersgrensene over gjelder ikke når dyret har hatt endringer i atferd eller har mistet evnen til å bevege seg naturlig. Dette kan være tegn på hjernesykdom. Da må du ringe til Mattilsynet umiddelbart.

Slik melder du

Meld fra til Biosirk Norge AS om du bor på et sted der de kjører. Når du melder fra til Biosirk, har du oppfylt meldeplikten din. Biosirk sine sjåfører tar prøver når de henter kadaveret:

Melde Biosirk Norge digitalt

Eller ring Biosirk sin kundetjeneste på tlf. 941 35 475.

Er du bosatt i Finnmark eller andre steder der Biosirk ikke kjører: