Blåtunge

Blåtunge er en sykdom som rammer drøvtyggere, som sau og storfe. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Blåtunge påvises nå i flere land i Europa

Blåtunge ble sist påvist i Norge i 2009. Sykdommen påvises nå i flere land i Europa. Mattilsynet ber alle som har drøvtyggere og hjortedyr om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på blåtunge og melde ifra til Mattilsynet ved mistanke.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Blåtunge

Blåtunge (Bluetongue) er en virussjukdom hos drøvtyggere som sau, geit, storfe, lama, hjort, elg og rådyr. Sykdommen kan være dødelig for sauer, men gir sjelden dødsfall blant storfe.

Blåtunge er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Les mer