Til hovedinnhold

Unngå import av drøvtyggere til Norge

Det viktigste tiltaket for å unngå at blåtunge kommer til landet, er å ikke innføre dyr som kan være smittet. Mattilsynet oppfordrer husdyreiere til ikke å importere sau, geit, ku, hjort, elg og rådyr.

Faglig oppdatert

Dersom det innføres et dyr som er i smittefasen, vil sviknott i Norge kunne få i seg smitte og spre denne videre. Produsenter som vurderer å innføre drøvtyggere og kameldyr oppfordres til å tenke nøye gjennom risikoen dette medfører.