Melde om flytting av småfe

Driftsansvarlig på mottakeranlegget skal melde fra om flyttingen i Husdyrregisteret ved å logge seg inn i Mattilsynets skjematjeneste. 

Publisert

Skjemaet heter "Forflytning av småfe mellom dyrehold", og du finner det under "Aktuelt".

Mattilsynets skjematjeneste