Brucellose

Brucellose er en sykdom som kan ramme flere dyrearter, også mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Norge har offisiell fristatus for brucellose hos storfe etter EØS-avtalen. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Brucellose er en infeksjonssykdom som kan forekomme hos flere dyrearter, inklusive menneske. Det finnes mange ulike arter brucellabakterier som gir ulik grad av sykdom hos mottakelige dyrearter. 

Brucellose er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?