Skip to main content
Rapportserie

Overvåkingsprogram for brucellose

Det var ingen påvisninger av brucellose hos norske sauer og geiter i 2020.

Publisert

Norge har hatt et overvåkningsprogram for brucellose siden 2004. Først bare for sau, siden 2007 også for geit.

Brucellose er en zoonose, en sykdom som kan smitte over til mennesker, og kan forårsake en alvorlig infeksjon hos mennesker kjent som Malta-feber. Brucella melitensis er utbredt hos sauer og geiter i flere middelhavsland, men har aldri blitt påvist hos dyr i Norge eller noen av de andre nordiske landene.I lys av den unike posisjonen, og basert på dokumentasjon utarbeidet av Veterinærinstituttet, fikk Norge i april 2021 status som et land som er fri for sykdommen.

Overvåkingsprogram 2021 – brucellose hos småfe

Hva ble undersøkt?

Det ble tatt blodprøver av sau og geit.

Tidsrom
Primært våren og høsten 2021
Hva lette vi etter?

Vi leter etter bakterien som forårsaker brucellose, Brucella melitensis. Brucellose er en infeksjonssykdom som kan forekomme hos flere dyrearter, inklusive menneske. Det finnes mange ulike arter brucellabakterier som gir ulik grad av sykdom hos mottakelige dyrearter. B.melitensis er utbredt på sau og geit i flere Middelhavsland, men er aldri blitt påvist i Norge.  

Hva fant vi?

I programmet for 2021 ble 9094 blodprøver fra sau og 1540 blodprøver fra geit undersøkt for brucellose. Det ble ikke påvist antistoffer mot brucellose i noen av disse prøvene. Hele rapporten kan du lese hos Veterinærinstituttet.

Rapport 2020

Hva ble undersøkt?

8 600 blodprøver fra sauer fra tre tusen besetninger, 1 500 blodprøver fra geit fra femti besetninger pluss samlemelkeprøver fra i underkant av to hundre besetninger.

Tidsrom
januar – mai og september – november 2020
Hva lette vi etter?

Vi lette etter antistoffer mot bakterien Brucella melitensis

Hva fant vi?

I 2020 ble antistoffer ikke funnet i noen av besetningene. Ser vi hele perioden fra 2004 og fram til i dag under ett, har Veterinærinstituttet kommet fram til at det er 99 % sannsynlighet for at forekomsten av positive besetninger er lavere enn 0,2 %.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet har tatt ut blodprøvene og Tine melkeprøvene. Veterinærinstituttet planlegger overvåkningen, analyserer prøvene, sammenstiller og analyserer dataene og rapporterer.

Fil
2020-brucella-melitensis-rapport (PDF)