Inseminere egne dyr

Informasjon om hvem som kan inseminere egne dyr.

Publisert

Disse kan inseminere egne storfe/svin/sau/geit/hest

  • Eier, røkter eller annen person som eieren har gitt ansvaret for besetningen til kan inseminere dyr hvis Mattilsynet har gitt tillatelse til det.
  • Det er bare lov å inseminere dyr i egen besetning. Aldri hos naboen eller andre som ønsker dyr inseminert.

Krav til eier-inseminering

  • Den som skal inseminere må ha gjennomført godkjent kurs for gjeldende dyreslag.
  • Besetningen må være stor nok til at den som skal inseminere får et minimum av rutine. For storfe har Mattilsynet satt et krav om minst 50 førstegangsinsemineringer i året. For svin er minstekravet 10 purker. 

Regelverk

Forskrift om sædoverføring hos husdyr