Til hovedinnhold
Søk

Saueskabb

Finnes ikke i Norge

Sykdommen ble utryddet fra Norge i 1894, men finnes i en rekke andre land, også i Europa. Midden som forårsaker saueskabb finnes på andre dyr i Norge.

Mattilsynet overvåker midden hos andre arter.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Saueskabb forårsakes av skabbmidd (Psoroptes ovis). Midden kan også finnes hos geit, storfe, lama og alpakka.

Saueskabb på småfe og kameldyr er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

 

Symptomer

Sykdommen fører til sterk kløe, ullavfall, sår- og skorpedannelser i huden, redusert produksjon, avmagring og i alvorlige tilfeller dødsfall.

Hvordan smitter sykdommen?

Saueskabb kan overføres ved direkte kontakt når sauer holdes tett samlet. Det er en alvorlig og tapsbringende sjukdom. Den intense kløen er også ubehagelig for dyra og svekker deres velferd.

Sykdommen kan behandles, men er svært vanskelig å kontrollere og bekjempe dersom den blir utbredt i populasjonen.

Det er mistanke om, men ikke påvist, at Psoroptes ovis-variantene som er funnet på kameldyr kan smitte sau. 

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen smitter ikke til mennesker.