Til hovedinnhold

Munn- og klovsyke

Munn- og klovsyke rammer særlig drøvtyggere og griser. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Siste kjente tilfelle av munn- og klovsyke i Norge var i 1951 i Vestfold.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Munn- og klovsyke (MKS) er en svært smittsom virussykdom som rammer klovdyr, særlig drøvtyggere og griser.

MKS er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Hvordan smitter sykdommen?

Munn- og klovsyke er ekstremt smittsomt. Den smitter direkte fra dyr til dyr, gjennom fôr, via mennesker som har vært i nærheten av syke dyr og med vinden. Det betyr at smitten kan spres over svært store avstander.

Inkubasjonstiden er fra 36 timer til 14 dager avhengig av dyrearten. Smittede dyr kan utskille virus noen dager før symptomene viser seg.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mennesker vil kunne smittes ved nærkontakt med lesjoner hos smittede dyr. Det vil da kunne utvikles små blærer i blant annet i håndflatene. 

Munn- og klovsyke er ikke farlig for mennesker, og det er ingen risiko forbundet med å spise kjøtt fra dyr som er smittet med munn- og klovsyke.