Fotråte

Fotråte er ein sjukdom som rammar småfe. Viss du har mistanke om sjukdommen, eller han er påvist, skal du melde frå til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sjukdommen førekjem i dei fleste land, også i Noreg. 

Mattilsynet kjempar mot sjukdommen, og målet er å utrydde den. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sjukdommen

Fotråte er ein smittsam, kronisk bakterieinfeksjon i klauvene på småfe. 

Fotråte er ein sjukdom på nasjonal liste 2. Viss du har mistanke om sjukdommen, eller han er påvist, skal du melde frå til Mattilsynet umiddelbart.

Symptom

Korleis smittar sjukdommen?

Kan sjukdommen smitte til menneskjer?

Les mer

Skjema, attest, erklæringer

Regelverk