Border disease (BD)

Border disease (BD) rammer sau og geit. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Tilfellene vi har sett i Norge skyldes trolig smitte fra storfe til småfe. BVD-viruset ble utryddet hos storfe i Norge i 2006, og vi antar at sauepopulasjonen også er fri for smitten. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Border disease (BD) er en sykdom som rammer sau og geit. Sykdommen skyldes en infeksjon med et pestivirus tidlig i fosterlivet.

BD er en sykdom pånasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?