Til hovedinnhold

Schmallenberg

Schmallenbergvirus kan gi sykdom på storfe og småfe. Hvis du har påvist sykdommen på dyr, skal du melde fra til Mattilsynet.

Lav forekomst i Norge

Schmallenbergvirus ble oppdaget hos drøvtyggere i Tyskland, Nederland og Belgia i 2011. Viruset er senere påvist i flere andre europeiske land, deriblant hos noen få besetninger i Sør-Norge i 2012.

Mattilsynet har ansvar for overvåkning av sykdommen. Veterinærinstituttet foretar analyser av foster, døde avkom og tankmelk på vegne av Mattilsynet. Overvåkningen viser en reduserende forekomst av sykdommen siden første påvisning i 2012.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Schmallenbergvirus kan gi sykdom på storfe og småfe. 

Schmallenberg er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Storfe kan få feber, diaré og fall i melkeytelsen. Slike symptomer er ikke observert på småfe. Derimot kan infeksjon både hos småfe og storfe føre til dødfødsler og misdannelser på fosteret.

Hvordan smitter sykdommen?

Sykdommen spres via sviknott.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Flere studier har undersøkt risikoen for smitte til menneske. Den europeiske smittebeskyttelsesmyndigheten (ECDC) har konkludert at det er lite sannsynlig at Schmallenberg kan gi sykdom hos mennesker.