Afrikansk svinepest i Sverige

Den alvorlige virussykdommen ble høsten 2023 påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. De fleste restriksjoner i sonen er opphevet, men både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger fortsatt situasjonen nøye.

Les om afrikansk svinepest

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på svin.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Mer informasjon

Nyheter

Skjema

Veiledere

Regelverk

Klagesaker

Informasjonsmateriell

Rapporter