Til hovedinnhold

Status

Skandinavia, USA, Canada, Australia og New Zealand har vært frie for klassisk svinepest i mange år. I Norge ble svinepest diagnostisert siste gang i 1963. Svinepest er vanlig forekommende i mange land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. I EØS-området forekommer klassisk svinepest kun i Romania og Bulgaria.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Klassisk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos gris og villsvin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre arter.

Klassisk svinepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Inkubasjonstiden er som regel 3 - 8 dager, men kan variere fra 2 - 12 dage. Symptomene avhenger av virusets anslagskraft, dyrenes alder (yngre dyr smittes lettere enn eldre dyr) og dyrenes motstandskraft.

Karakteristisk for klassisk svinepest er at lidelsen er svært smittsom og mortaliteten meget høy, opptil 100 %.

Sykdommen opptrer i to former:

  • Ved den ene formen ser man et meget raskt forløp med alvorlige tegn på sykdom og høy dødelighet. Høy feber er det mest fremtredende symptom. Grisene blir sløve og har nedsatt appetitt. De har en stiv, vaklende gange, ukoordinerte bevegelser, tåreflod med gjenklistrede øyelokk, brekninger, forstoppelse som senere går over i kraftig diarré, røde eller blålige misfargninger i huden fortrinnsvis på beina, buk og ører, kramper. Grisene dør enten av virusinfeksjonen alene eller av sekundære bakterieinfeksjoner, for eksempel lungebetennelse forårsaket av Pasturella multicida.
  • Den andre formen har et mildere og et mer langsomt forløp med lav dødelighet blant voksne dyr. Dyrene virker utrivelige har bare moderat feber. Hos drektige purker ses aborter, svake og dødfødte griseunger.

Hvordan smitter sykdommen?

Smitte spres hovedsakelig ved direkte kontakt mellom griser, og ved at griser spiser slakteavfall eller mangelfullt varmebehandlet matavfall fra infiserte griser. Viruset kan også spres med personer, klær, transportmidler, innredninger og utstyr som har vært i kontakt med infiserte griser. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Kronisk syke griser kan skille ut virus periodevis i flere måneder. Foster som smittes i livmoren, kan være vedvarende smitteutskillere gjennom hele livet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Klassisk svinepest kan ikke smitte til mennesker.